კომპანიის შესახებ
მისია, ხედვა რკინიგზის ისტორიასტრუქტურასამეთვალყურეო საბჭომენეჯმენტიდირექტორთა საბჭოვაკანსია კომიტეტები
პროექტებიფინანსური ინფორმაცია
აუქციონებიტენდერებისოციალური პროგრამებიმედიაწესები და ინსტრუქციები 
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის” განაცხადიინტერესთა გამოხატვის თაობაზე
ივნისი 05, 2017

სს ”საქართველოს რკინიგზა” აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას შტადლერის ტიპის ორსართულიან GRS-სერიის მატარებლებში საკვები პროდუქტებისა და უალკოჰოლო გამაგრილებელი სასმელების რეალიზაციის დროებითი (1 ივლისიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით) ნებართვის თაობაზე, რომლის სანაცვლოდ დაინტერესებულ კომპანიას მიეცემა უფლება განახორციელოს პროდუქციის ამ მატარებლებში რეალიზაცია.

დაინტერესებულმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ წინამდებარე განაცხადის შესაბამისად მომზადებული შემოთავაზება 2017 წლის 16 ივნისის 18:00 სთ-მდე, დალუქულ კონვერტებში საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაციულ შენობაში (თამარ მეფის 15, 0112, თბილისი, საქართველო).

წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვით დაინტერესებულმა კომპანიამ სს „საქართველოს რკინიგზაში“ უნდა წარმოადგინოს წინადადება, რომელიც უნდა მოიცავდეს შემდეგს:

· ინფორმაციას საკვები პროდუქტების მომწოდებელი/მწარმოებელი კომპანიის შესახებ;

· ინფორმაციას სარეალიზაციო პროდუქციის ასორტიმენტის შესახებ;

· ინფორმაციას სინდვიჩების, ბურგერების და სხვა გამომცხვარი პროდუქციის შემთხვევაში მათი შიგთავსის/ინგრედიენტების შესახებ;

· შემოთავაზებას ელექტრომატარებელში პროდუქციის რეალიზაციის ნებართვის (ერთ დახლზე) ყოველთვიური გადასახადის ოდენობის შესახებ, ლარში დღგ-ს გარეშე;

· წინასწარ წერილობით თანხმობას, რომ კომპანიის პროდუქციით გამოწვეულ შესაძლო ინტოქსიკაციაზე სრულად იღებს პასუხისმგებლობას მგზავრ(ებ)ის წინაშე;

· ინფორმაციას პროდუქციის სარეალიზაციო დახლის ზომებისა და დიზაინის შესახებ ან/და მის ფოტოებს (ელექტრონული ან ბეჭდური სახით);

· ინფორმაციას კომპანიის წარმომადგენლების ბრენდირებული ფორმების დიზაინის შესახებ და მის/მათ ფოტოებს (ელექტრონული ან ბეჭდური სახით);

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სს „საქართველოს რკინიგზის“ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.railway.ge

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში შესაძლებელია მიმართოთ სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ ნომინირებულ საკონტაქტო პირის (გიორგი ბუჩუკური 591 229 934; 322 219 91 43; giorgi.buchukuri@railway.ge)

გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა მოხდება ამ პროცესისათვის სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ წარმოდგენილი შემოთავაზებების შეფასების საფუძველზე. გამარჯვების ძირითადი კრიტერიუმებია: შემოთავაზებული უმაღლესი ფასი, კომპანიის გამოცდილება, საკომისიო განხილვის დღეს კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი პროდუქცია (დეგუსტაციის მიზნით), დახლები, ასევე შეფასების ერთ-ერთი კრიტერიუმი იქნება წარმოდგენილი პროდუქციის შეფუთვის ვიზუალური მხარე და კომპანიის წარმომადგენლების ჩაცმულობის ვიზუალური მხარე.

გამოქვეყნებული ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს “საქართველოს რკინიგზას” გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება დაინტერესებულ კომპანიებთან, არ აძლევს ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე კომპანიებს სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიმართ ნებისმიერი სახის პრეტენზიის და რაიმე ქმედების განხორციელების უფლებას. რკინიგზა იტოვებს უფლებას, საკუთარი მოსაზრებით ნებისმიერ მომენტში შეწყვიტოს ან შეცვალოს პროცედურა, გამორიცხოს ნებისმიერი მხარე პროცედურიდან ან უარი თქვას გამოხატულ ინტერესებზე ყველანაირი ვალდებულებების გარეშე.

 ზოგადი აღწერილობა:

 

მაგისტრალური GRS-სერიის ელექტრომატარებლებით (თითოეული მატარებლის ტევადობაა 400 მგზავრი) კონტრაქტის მოქმედების პერიოდში 1-ლი ივლისიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით გარანტირებულად ივლის 4 შემადგენლობა, დღიური მოძრაობის განრიგი იქნება 4 გასვლა თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით და 4 გამოსვლა ბათუმიდან თბილისის მიმართულებით, ხოლო 15 სექტემბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით 2 ან 3 შემადგენლობა. სტატისტიკურად ამ მიმართულებით 2015 წელს გადაყვანილია 393.3 ათ. მგზავრი, 2016 წელს 522.5 ათ. მგზავრი, ამასთან 2017 წლის ხუთ თვეში გადაყვანილია 192.4 ათ. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ამ პერიოდში თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით მოძრაობდა მხოლოდ 2 GRS-სერიის ელექტრომატარებელი, აშკარაა მგზავრთნაკადის ზრდის დინამიკა. აღნიშნული მატარებლები შეესაბამება თანამედროვე ევროპულ სტანდარტებს და მგზავრების ინტერესი ამ მატარებლებით მგზავრობის მიმართ განსაკუთრებულია.

ხსენებულ მატარებლებში ჩატარებული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ გაზრდილია მოთხოვნა მატარებლებში კვების პროდუქტებზე და ასევე, ხაზგასასმელია, რომ მატარებელებს პირველი გაჩერება აქვთ მხოლოდ სადგურ ურეკში, ანუ მგზავრები მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას შეიძინონ სხვა პროდუქცია, გარდა მსვლელობისას ბორტზე შეთავაზებულისა.

საქართველოს რკინიგზა ორიენტირებულია მომხმარებელთა ინტერესების დაცვასა და მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე. ამ მიზნით, კომპანია მიმართავს ყველა საჭირო ზომას, რათა მგზავრთა გადაყვანა სამგზავრო ელექტრომატარებლებით განხორციელდეს ხარისხის უმაღლესი სტანდარტების დაცვით და ასევე, პასუხობდეს თანამედროვე ევროპულ მოთხოვნებს სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში.

სამგზავრო მატარებლებში მგზავრების საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა წარმოადგენს მათთვის ეფექტური და ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს, რომელიც მიმართულია მგზავრებისათვის მაქსიმალური კომფორტის შექმნისკენ.

ყოველივე ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, რკინიგზა დაინტერესებულია, რომ მატარებლით მგზავრობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით, განახორციელოს ელქტრომატარებლებში საკვები პროდუქტების რეალიზაციის ნებართვა.

 

არსებითი პირობები:


წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვა ცხადდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 319-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე, რომლის თანახმადაც: ”კერძო სამართლის სუბიექტებს შეუძლიათ კანონის ფარგლებში თავისუფლად დადონ ხელშეკრულებები და განსაზღვრონ ამ ხელშეკრულებათა შინაარსი. მათ შეუძლიათ დადონ ისეთი ხელშეკრულებებიც, რომლებიც კანონით გათვალისწინებული არ არის, მაგრამ არ ეწინააღმდეგება მას”.

რკინიგზასა და დაინტერესებულ კომპანიას შორის ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში, კომპანია ვალდებულია რკინიგზის კუთვნილ ელექტრომატარებლებში მოახდინოს საკვები პროდუქციის რეალიზაცია შემდეგი მახასიათებლებით:

 

ობიექტისათვის წარდგენილი მოთხოვნები:

 

· „სენდვიჩები“, „ბურგერები“ და სხვა ანალოგიური პროდუქცია, მათ შორის სამარხვო პროდუქცია. ასევე დასაშვებია გამარჯვებული კომპანიის მხრიდან მოხდეს შოკოლადების, კრეკერების, კანფეტების, საღეჭი რეზინების და სხვა ამგვარი პრუდუქციის რეალიზაცია.

· რაოდენობა: შეუზღუდავი.

· შეფუთვა: თერმულად, ვაკუუმში ან/და სხვა შესაბამის შესაფუთ მასალაში, რომელიც უზრუნველყოფს პროდუქტის შენახვას.

· ვარგისიანობა: დატანილი უნდა იყოს შეფუთვაზე.

· მოწოდება: ყოველდღიურად უნდა მოხდეს ელექტრომატარებლების საკვები პროდუქციით მომარაგება ქ. თბილისსა და ქ. ბათუმში, ყოველივე დეტალურად გაიწერება შემდგომში ხელშეკრულებაში.


 
 
Copyright © 2017 Georgian Railway. All Rights Reserved.