კომპანიის შესახებ
სტრუქტურადირექტორთა საბჭოვაკანსია კომიტეტები
პროექტებიფინანსური ინფორმაცია
აუქციონებიტენდერებისოციალური პროგრამებიმედიაწესები და ინსტრუქციები 
 
სს ”საქართველოს რკინიგზა” აცხადებს საჯარო აუქციონს 2017 წლის 19 სექტემბრიდან 19 ოქტომბრამდე ლოტი 4
სექტემბერი 19, 2017

ლოტი 4

სს ”საქართველოს რკინიგზა” აცხადებს საჯარო აუქციონს 2017 წლის 19 სექტემბრიდან 19 ოქტომბრამდე

სს „საქართველოს რკინიგზის“ საკუთრებაში არსებულ, მუშა ფარეხის 94 ერთეული დახურული ვაგონის დროებით სარგებლობაში, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

1. ძირითადი საინფორმაციო მონაცემები:

· საიჯარო ქონების მისამართი- საქართველო;

· იჯარით გასაცემი ვაგონების რაოდენობა 94 ერთეული

· საწყისი დღიური საიჯარო ქირა - 4 184 ლარი (დღგს-ჩათვლით)

· ”ბიჯი” 62 ლარი;

· ”ბე” – 123 635 ლარი;

· ბილეთის ფასი -124 ლარი;

· იჯარის ვადა - 3 წელი;

სს „საქართველოს რკინიგზის“ საკუთრებაში მყოფი, იჯარის ფორმით გაცემისათვის შერჩეული, ინვენატრული მუშა ფარეხის 94 დახურული ვაგონის (გამოცხადების ეტაპისათვის შეკეთებით ვადიანი) აკმაყოფილებს მოქმედი, „სხვა სახელმწიფოს საკუთრების სატვირთო ვაგონების ექსპლუატაციის, ნომრული აღრიცხვისა და გამოყენებისათვის ანგარიშგების წესებს“. ვაგონების ტექნიკური მახასიათებლები(აშენების წელი, მსახურების ვადა, გეგმიური შეკეთების ვადა, ტიპი, მოდელი, ტვირთამწეობა, ძარის მოცულობა, მონაცემთა ბაზების მიხედვით კომპლექტაცია) დანართის სახით თან ერთვის.

საჯარო აუქციონი ჩატარდება სს „საქართველოს რკინიგზის“ ადმინისტრაციულ შენობაში, 2017 წლის 19 ოქტომბერს 14 საათზე. აუქციონში მონაწილეობისათვის ბილეთის ფასი შეადგენს 124 ლარს. განაცხადების მიღების ადგილი - ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზირი N15, სს ”საქართველოს რკინიგზის” გამოთვლითი ცენტრის შენობა მე-7 სართული. (+995) 591 19 91 90.

განაცხადების მიღების ვადა 2017 წლის 19 სექტემბრიდან 2017 წლის 19 ოქტომბრის ჩათვლით 12 საათამდე. განაცხადების მიღება მიმდინარეობს აუქციონის ჩატარების დღის ჩათვლით. აუქციონის ჩატარების დღემდე 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, ხოლო აუქციონის ჩატარების დღეს 10:00 საათიდან 12:00 საათამდე.

საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ - საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს ან ამ პირთა გაერთიანებას;

საჯარო აუქციონის დასრულების დღიდან, 30 კალენდარული დღის ვადაში, ქონების მესკუთრესა დაინტერნეტ-აუქციონში გამარჯვებულს შორის ფორმდება ხელშეკრულება ქონების დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე, იმ პირობების გათვალისწინებით, რომლის შინაარსიც გამოქვეყნებულია ლოტის საინფორმაციო ველში. (იხილეთ მიმაგრებული ფაილი "იჯარის ხელშეკრულება", სააუქციონო პირობები).

იჯარით გადასაცემი ქონებისა და აუქციონის პირობებისშესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია -სს „საქართველოს რკინიგზაში“. ქ. თბილისი, თამარ მეფისგამზ.N15. საკონტაქტო ტელეფონი:

სააუქციონო კომისიის თავმჯდომარე -(+995) 591 19 03 03 Alexsi.koreli@railway.ge

ფინანსურ საკითხებზე: - (+ 995) 577 62 11 75.Tamuna. Tabatadze@railway.ge

იურიდიულ საკითხებზე - (+995) 591 19 91 90.Nino.abelishvili@railway.ge

ვაგონების ტექნიკურ მდგომარეობაზე - (+995) 591 19 93 88.Zaza.paturashvili@railway.ge

ვაგონების გადაზიდვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე-(+995)5919889.

omar.gulbani@railway.ge


Договор аренды

комплектация вагонов. лот 4

тех. параметри. лот 4

სააუქციონო პირობა ლოტი N4

 
 
Copyright © 2018 Georgian Railway. All Rights Reserved.