კომპანიის შესახებ
სტრუქტურადირექტორთა საბჭოვაკანსია კომიტეტები
პროექტებიფინანსური ინფორმაცია
აუქციონებიტენდერებისოციალური პროგრამებიმედიაწესები და ინსტრუქციები 
 
2016 წლის 26 აგვისტომდე მოსაწოდებელი დოკუმენტაცია (კომპანია ალსტომისთვის)

კოპანია ალსტომა უზრუნველყოწარმოდგენილიტექნიკურიდავალებებისადატექნიკურიპირობებისსაქართველოსრკინიგზისთვისმუდმივიდენისმაგისტრალურისატვირთოელმავლისტექნიკურიმოთხოვნებთან ПКБ ЦТ ОАО «РЖД»-მიერჩატარებულიშესაბამისობისექსპერტიზისშედეგად, მათმიერწარმოდგენილტექნკურმოთხოვნებშიანტექნიკურდავალებაში, გამოვლენილიშეუსაბამოებებისშესწორებადაიმპუნქტებისდამატებარომელიცმითითებულიასაექსპერტოდასკვნაში. ცვლილებებისდადამატებებისმოწოდებაპრეტენდენტმაუნდაგანახორციელონარაუგვიანეს 26 აგვისტოს 24 საათამდესსსაქართველოსრკინიგზისმისამართზე: .თბილისი, თამარმეფისგამზირი №15-შიანმეილზე: Alexsi.koreli@railway.ge; Mamuka.talakadze@railway.ge; Teimuraz.peradze@railway.ge

პრეტენდენტისმიერტექნიკურდავალებასადატექნიკურმოთხოვნაშიდამატებებისდაშესწორებებისშეტანისშემთხვევაშიცვლილებებიუნდაიყოსდამოწმებულიმწარმოებელიქარხნისბეჭდითადაუფლებამოსილიპირისხელმოწერით.


საექსპერტო დასკვნა

 
 
Copyright © 2018 Georgian Railway. All Rights Reserved.