კომპანიის შესახებ
მისია, ხედვა რკინიგზის ისტორიასტრუქტურასამეთვალყურეო საბჭომენეჯმენტიდირექტორთა საბჭოვაკანსია კომიტეტები
პროექტებიფინანსური ინფორმაცია
აუქციონებიტენდერებისოციალური პროგრამებიმედიაწესები და ინსტრუქციები 

       
 
ტენდერები
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მედია მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT170004689)
  28 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ავტოგადასაბმელის შესყიდვის შესახებ (GEO170000258)
  28 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მშთანმთქმელი აპარატების შესყიდვის შესახებ (GEO170000257)
  28 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 28 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე გამაგრილებელი სასმელების შესყიდვის შესახებ (NAT170004759)
  28 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 28 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სამედიცინო აპარატურის შემოწმება და მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT170004768)
  28 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 28 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს ,,საქართველოს რკინიგზის“ კუთვნილი ავტობუსების და მიკროავტობუსების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT170004773)
  28 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს ,,საქართველოს რკინიგზის“ ბალანსზე არსებული სადგურ აბაშას საპირფარეშოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (NAT170004685)
  27 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს ,,საქართველოს რკინიგზის“ ბალანსზე არსებული სადგურ ხარაგაულის საპირფარეშოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (NAT170004687)
  27 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დროსელ-ტრანსფორმატორების მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ (GEO170000259)
  27 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 26 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჩმე-3 სერიის თბომავლის ჰიდრომექანიკური რედუქტორისა და კომპესორის შემაერთებელის თავისივე დისკოებით შესყიდვის შესახებ (GEO170000250)
  26 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 26 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO170000252)
  26 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 26 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რელსის საცხები საშუალების შესყიდვის შესახებ (GEO170000248)
  26 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 26 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე რიგის მომწესრიგებელი აპარატის ქაღალდის რულონის შესყიდვის შესახებ (NAT170004611)
  26 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 26 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის სამტრედიის სავაგონო დეპოს წყვილთვალების საამქროს შენობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (NAT170004618)
  26 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 26 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს ,,საქართველოს რკინიგზის“ ბალანსზე არსებული სადგურ ნატანების საპირფარეშოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (NAT170004622)
  26 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 26 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს ,,საქართველოს რკინიგზის“ ბალანსზე არსებული სადგური ხობის საპირფარეშოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (NAT170004623)
  26 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 25 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დამიწების შტანგების შესყიდვის შესახებ (GEO170000247)
  25 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 24 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბაბიტის შესყიდვის შესახებ (GEO170000243)
  24 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 24 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ფოლადის გვარლების შესყიდვის შესახებ (NAT170004474)
  24 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 21 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე შედუღების აპარატის შესყიდვის შესახებ (NAT170004408)
  21 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 21 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვაგონის შემაერთებელი სახელოს შესყიდვის შესახებ (GEO170000237)
  21 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 21 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ქუროს შესყიდვის შესახებ (NAT170004421)
  21 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 20 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდის გაჟღენთილი ძელების და ხის შპალების შესყიდვის შესახებ (GEO170000232)
  20 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 20 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლითონის კრონშტეინის შესყიდვის შესახებ (GEO170000233)
  20 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 20 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საკონტაქტო ქსელის საკიდი კვანძების შესყიდვის შესახებ (GEO170000234)
  20 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 19 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რელსების და ჯვარედინების ავტომატური დასადუღებელი კომპლექსის დიაგნოსტიკა-ტესტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000225)
  19 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 19 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ავტოდამტვირთველის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT170004298)
  19 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 19 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ალკოჰოლზე შესამოწმებელი აპარატი (ალკოტესტერი) შესყიდვის შესახებ (NAT170004301)
  19 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 19 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტროჯაგრისების შესყიდვის შესახებ (GEO170000229)
  19 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 12 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურასრკინა-ბეტონის შპალების სამაგრისების შესყიდვის შესახებ (GEO170000216)
  13 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 13 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას „ჩმე-3“ სერიის თბომავლის „კრ-2“ მოცულობის საქარხნო კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000219)
  13 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 13 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლის სამუხრუჭე ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO170000218)
  13 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 11 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჰაერმანაწილებლის სტენდების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000208)
  12 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 11 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა საჭრისებისა და ფირფიტების შესყიდვის შესახებ (GEO170000210)
  12 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 11 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მაღალი სიმტკიცის ჭანჭიკის შესყიდვის შესახებ (NAT170004031)
  12 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 11 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სატვირთო (ხორბალმზიდი) ვაგონების დეზინფექცია/რეცხვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170004034)
  12 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 11 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ძალოვანი ტრანსფორმატორის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170003972)
  11 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 11 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ამწეების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000209)
  11 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 10 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა მანქანა-მექანიზმების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000204)
  10 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე გამწოვი ვენტილატორის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170003837)
  07 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლმავლის დამხმარე ელექტრო მანქანების საქარხნო შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000203)
  07 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლისა და თბომავლის წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000202)
  07 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე UPS-ს აკუმულატორების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170003887)
  07 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სტაციონალური აკუმულატორების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170003884)
  07 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 6 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან მისასვლელი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობისთვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170003750)
  06 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 6 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საისრო გადამყვანის ჩარჩო-რელსი კალმით შესყიდვის შესახებ (GEO170000199)
  06 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 4 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას განმუხტველების და მცველების შესყიდვის შესახებ (GEO170000190)
  04 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 4 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სამაგრი საყელურის და კლემას შესყიდვის შესახებ (GEO170000191)
  04 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 3 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე საწმენდი ძონძის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170003566)
  03 აპრილი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 31 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბომავლის მარაგნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO170000181)
  31 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 31 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა მანქანა-მექანიზმებისა და დაზგა-დანადგარების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000182)
  31 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 31 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სააღმსრულებლო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170003501)
  31 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 30 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ტექნიკური ჟანგბადის (ხაშური) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170003406)
  30 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 29 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სააკუმულატორო ქილების შესყიდვის შესახებ (GEO170000178)
  29 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 29 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მგზავრთა გაბილეთიანების სისტემის აპარატების სერვერული, ტექნიკური, სამონტაჟო და სერვერთან დასაკავშირებელი GPRS კავშირით მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170003319)
  29 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 28 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდურა ამწის მიმდინარე შეკეთების (ბათუმი) მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000176)
  28 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 28 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდურა ამწეების მიმდინარე შეკეთების (სამტრედია) მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000175)
  28 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 28 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სასიგნალო აკუმულატორების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170003236)
  28 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 27 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჰაერის კომპრესორის შესყიდვის შესახებ (GEO170000168)
  27 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 24 მარტიდან აცხადებს კონკურსს სს „საქართველოს რკინიგზის“ ახალი სათაო ოფისის პროექტის მომზადების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (CNT170000025)
  24 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 22 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რელსების და ჯვარედინების ავტომატური დასადუღებელი კომპლექსის დიაგნოსტიკა-ტესტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000164)
  22 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 20 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დიზელის ზეთის შესყიდვის შესახებ (GEO170000157)
  20 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 20 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ზეთების შესყიდვის შესახებ (GEO170000158)
  20 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 20 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა რკინის ნაკეთობების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002828)
  20 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 20 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე საწმენდი, სალესი, საჭრელი ქვებისა და საჭრელი დისკების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002830)
  20 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 20 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სახეხი ქვებისს შესყიდვის შესახებ (GEO170000159)
  20 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 17 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე დაწნეხილი ნახშირორჟანგის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002755)
  17 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 16 მარტიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ბუნებრივი გაზის გამათბობლების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002693)
  16 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 16 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშეავტომატიზირებული ყავის აპარატის გაწმენდითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002696)
  16 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 16 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქაღალდის ჭიქის და აქსესუარების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002698)
  16 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 16 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა საკვები პროდუქტების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002697)
  16 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 15 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002629)
  15 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 13 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ხელსაწყოების შესყიდვის შესახებ (GEO170000144)
  14 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 14 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის სამუხრუჭე სისტემის მარაგნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO170000147)
  14 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 14 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლების წევის ძრავებისა და კომპრესორის ძრავების საქარხნო შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000149)
  14 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 14 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ლუქი ალფას სახელმწიფო სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002549)
  14 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 27 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა სამაგრი საშუალებების სახელმწიფო სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002019)
  13 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 13 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ამწეების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000145)
  13 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 9 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ამწეების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000143)
  10 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 10 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე თხევადი გაზი-პროპანის სახელმწიფო სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002438)
  10 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 10 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე თხევადი გაზი-პროპანის სახელმწიფო სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002439)
  10 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 10 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე თხევადი გაზი-პროპანის სახელმწიფო სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002441)
  10 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ID ბარათების წამკითხავი მოწყობილობის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002275)
  07 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბომავლის მარაგ ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO170000138)
  07 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჰაერმანაწილებლის ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO170000139)
  07 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 6 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სალკოჰოლზე შესამოწმებელი აპარატის (ალკოტესტერის) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002250)
  06 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 6 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ინსტრუმენტების ნაკრების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002252)
  06 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 6 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქსელის აპარატურის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002249)
  06 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 2 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბომავლის მარაგნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO170000127)
  02 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 2 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბომავლის მარაგნაწილების (ტუმბოების) შესყიდვის შესახებ (GEO170000129)
  02 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 2 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა აკუმულატორების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002190)
  02 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 2 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სადენის შედუღების მოწყობილობების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170002192)
  02 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 1 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა საჭრისების შესყიდვის შესახებ (GEO170000118)
  01 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 1 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა რელეების შესყიდვის შესახებ (GEO170000119)
  01 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 1 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ტემპერატურის უკონტაქტო მზომის შესყიდვის შესახებ (GEO170000121)
  01 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 1 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის ქუსლის სპეციალური ჭანჭიკის შესყიდვის შესახებ (GEO170000122)
  01 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 1 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რესორზედა ძელის საბრუნის შესყიდვის შესახებ (GEO170000123)
  01 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 1 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრო დასადუღებელი აპარატის შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000124)
  01 მარტი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 27 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბაბიტის შესყიდვის შესახებ (GEO170000116)
  27 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 24 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ღორღის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170001708)
  24 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 23 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვაგონის შემაერთებელი სახელოს შესყიდვის შესახებ (GEO170000111)
  23 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 23 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვსატვირთო ვაგონის გორგოლაჭიანი საკისრების შესყიდვის შესახებ (GEO170000114)
  23 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 22 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლის კონდიცირების ფილტრების შესყიდვის შესახებ (GEO170000108)
  22 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 21 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საიზოლაციო ფიბრების შესყიდვის შესახებ (GEO170000096)
  21 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 21 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ სამუხრუჭე ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO170000097)
  21 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 20 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა ელექტროდის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170001708)
  20 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 17 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ამწის სტარტერების შესყიდვის შესახებ (GEO170000093)
  17 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 17 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე აუდიტორული მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170001649)
  17 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 16 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლის მარაგნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO170000089)
  16 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 16 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე დოკუმენტების გასანადგურებელი აპარატის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170001605)
  16 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 15 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის სხვადასხვა ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის შესახებ (NAT170001541)
  15 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 15 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მსალიანდაგო ჰიდრავლიკური დომკრატის შესყიდვის შესახებ (GEO170000087)
  15 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 15 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის ურიკის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO170000088)
  15 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 14 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მშთანმთქმელი აპარატების შესყიდვის შესახებ (GEO170000080)
  14 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 14 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ავტოგადასაბმელის შესყიდვის შესახებ (GEO170000081)
  14 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 14 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ისრული გადამყვანის გაჟღენთილი ხის ძელების შესყიდვის შესახებ (GEO170000082)
  14 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 13 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კომპრესორის და რედუქტორის ზეთების შესყიდვის შესახებ (GEO170000078)
  13 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 13 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის სხვადასხვა რკინის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ (NAT170001454)
  13 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 10 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე WEB-აპლიკაციის დაცვის ლიცენზიის შესყიდვის შესახებ (NAT170001359)
  10 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 10 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჯოჯგინა ამწეების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000073)
  10 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 10 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ზეთების შესყიდვის შესახებ (GEO170000074)
  10 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 10 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე თეთრეულის კომპლექტის შესყიდვის შესახებ (NAT170001390)
  10 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 10 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს „საქართველოს რკინიგზის“ ადმინისტრაციულ შენობაში და რკინიგზის სადგურებში ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვის შესახებ (NAT170001388)
  10 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 9 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დიზელის ზეთის შესყიდვის შესახებ (GEO170000064)
  09 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 9 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბიმეტალის მავთულის შესყიდვის შესახებ (GEO170000065)
  09 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 9 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ხის კიბეების ს შესყიდვის შესახებ (NAT170001346)
  09 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 9 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თეთრეულის კომპლექტის შესყიდვის შესახებ (SPA170002547)
  09 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 8 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მოკლევადიანი სწავლა-გადამზადების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000061)
  08 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 8 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საისრო გადამყვანის ჩარჩო რელსი კალმით შესყიდვის შესახებ (GEO170000062)
  08 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რელსის სახვრეტი გვირგვინისებური ბურღის შესყიდვის შესახებ (GEO170000057)
  07 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა აკუმულატორების შესყიდვის შესახებ (NAT170001252)
  07 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 თებერვლიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ბუნებრივი გაზის გამათბობლების თანმდევი მონტაჟით შესყიდვის შესახებ (NAT170001258)
  07 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ღორღის შესყიდვის შესახებ (NAT170001257)
  07 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა სახანძრო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ (NAT170001265)
  07 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 7 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მაცივარაგენტის შესყიდვის შესახებ (NAT170001274)
  07 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 6 თებერვლიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ბრენდირებული შოკოლადების შესყიდვის შესახებ (NAT170001231)
  06 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 3 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სალიანდაგო ღორღის შესყიდვის შესახებ (GEO170000052)
  03 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 3 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას განმუხტველების და მცველების შესყიდვის შესახებ (GEO170000053)
  03 თებერვალი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 31 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე საავტომობილო ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT170001041)
  31 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 31 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე საავტომობილო ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT170001044)
  31 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 31 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სადენის შედუღების მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ (NAT170001069)
  31 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 31 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სუვენირის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170001076)
  31 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 31 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე გამტარის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT170001099)
  31 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 31 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვაგონის შემაერთებელი სახელოს შესყიდვის შესახებ (GEO170000046)
  31 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 31 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე გასანათებელი მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ (NAT170001104)
  31 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 31 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა რელეები შესყიდვის შესახებ (GEO170000047)
  31 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 31 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რეზინის შემამჭიდროვებელი სარქველის რგოლის შესყიდვის შესახებ (GEO170000048)
  31 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 30 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლის სამუხრუჭე ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO170000044)
  30 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 27 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბაბიტის შესყიდვის შესახებ (GEO170000041)
  27 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 27 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას АКВ-0,65 ტიპის მოდერნიზებული კომპრესორების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000042)
  27 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 25 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჰიდრავლიკური ზეთის შესყიდვის შესახებ (GEO170000034)
  25 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 25 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის ავტოგადასაბმელის (CA-3) წევის ცალუღის შესყიდვის შესახებ (GEO170000035)
  25 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 25 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ძრავის ზეთების შესყიდვის შესახებ (GEO170000036)
  25 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 24 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სააღსრულებო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT170000724)
  24 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 24 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხის შპალების შესყიდვის შესახებ (GEO170000032)
  24 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 24 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ზეთების შესყიდვის შესახებ (GEO170000033)
  24 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 23 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვაგონების წყვილთვლების შესყიდვის შესახებ (GEO170000030)
  23 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 18 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სადგურებიდან თხევადი უსუფთაობის გატანასთან დაკავშირებით საკანალიზაციო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT170000532)
  18 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 18 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ავტოგადასაბმელის შესყიდვის შესახებ (GEO170000026)
  18 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 18 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მშთანმთქმელი აპარატების შესყიდვის შესახებ (GEO170000025)
  18 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 13 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის და თბომავლის სააკვნე ჩამოკიდების ღეროების შესყიდვის შესახებ (GEO170000014)
  13 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 11 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე საექსპერტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT170000299)
  11 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 11 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კორპორატიული გაზეთის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO170000012)
  11 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 11 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხის მასალის შესყიდვის შესახებ (NAT170000315)
  11 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 9 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ტიპის საჭრისების შესყიდვის შესახებ (GEO170000006)
  09 იანვარი 2017
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 30 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ასაკინძი მანქანის შესყიდვის შესახებ (NAT160005061)
  30 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 29 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე თბილისის სალოკომოტივო დეპოს საამქროების ლოკომოტივის სასინჯი თხრილის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160005020)
  29 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 23 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე დამიწების კონტურების შემოწმების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160004885)
  23 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 23 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა ინსტრუმენტების შესყიდვის შესახებ (NAT160004887)
  23 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 22 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას АКВ-0,65 ტიპის მოდერნიზებული კომპრესორების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000920)
  22 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 22 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ინსტრუმენტების ნაკრების შესყიდვის შესახებ (NAT160004841)
  22 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მოკლევადიანი სწავლა-გადამზადების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000918)
  21 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სააღსრულებო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160004824)
  21 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის15 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბომავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO160000905)
  15 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 15 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კორპორატიული გაზეთის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000906)
  15 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის13 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გასაჭიმი ზამბარის შესყიდვის შესახებ (GEO160000899)
  13 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 9 დეკემვბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა მტვერსასრუტების და მისი სათადარიგო ნაწილების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160004346)
  09 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 9 დეკემვბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მეტალოპლასტმასის ფანჯრების დამზადება-მონტაჟის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160004363)
  09 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 დეკემვბრიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე საექსპერტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160004323)
  08 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 7 დეკემვბრიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ბუნებრივი აირის გამათბობლების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160004217)
  07 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 2 დეკემვბრიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სასაჩუქრე მოწნული კალათების (საახალწლო ნობათის) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160004039)
  02 დეკემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 30 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საახალწლო ვიდეორგოლის სატელევიზიო ეთერში განთავსების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000882)
  30 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 28 ნოემბრიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე საახალწლო ნაძვის ხის და ინვენტარის თანმდევი მომსახურებით -მონტაჟით შესყიდვის შესახებ (NAT160003808)
  28 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 24 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუყქციონის გარეშე სხვადასხვა პრინტერების და სკანერების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160003699)
  24 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 24 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ერ-2 სერიის ელექტრომატარებლის მოტორული წყვილთვალის რედუქტორის შესყიდვის შესახებ (GEO160000869)
  24 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 24 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ექთნების მოკლევადიანი სწავლა-გადამზადების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000871)
  24 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 24 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რკინა-ბეტონის შპალებიშ შესყიდვის შესახებ (GEO160000870)
  24 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 18 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუყქციონის გარეშე საფოსტო და საკურიერო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160003555)
  18 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 17 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საიზოლაციო ფიბრების შესყიდვის შესახებ (GEO160000851)
  17 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 16 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მოკლევადიანი სწავლა-გადამზადების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000847)
  16 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 16 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვაგონის შემნელებლის შესყიდვის შესახებ (GEO160000849)
  16 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 15 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საშემდუღებლო ლხობილი ფლუსის შესყიდვის შესახებ (GEO160000839)
  15 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის სასილე რეზინის მილის შესყიდვის შესახებ (GEO160000808)
  10 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების დამოწმების ან/და დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000824)
  10 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 9 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გასაჭიმი ზამბარების შესყიდვის შესახებ (GEO160000807)
  09 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 9 ნოემბრიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ყავის დასამზადებელი ავტომატიზირებული აპარატის შესყიდვის შესახებ (NAT160003276)
  09 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 08 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტელეფონის აპარატების შესყიდვის შესახებ (NAT160003212)
  08 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 08 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სიჩქარმზომის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO160000806)
  08 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 08 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ზესტაფონი-საჩხერეს უბანზე, სადგური ჭიათურა კმ35 პკ5-ში, ძველი საქვეითო ხიდის დემონტაჟის და ახლის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (NAT160003223)
  08 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 02 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მურა ნახშირის შესყიდვის შესახებ (NAT160003077)
  02 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 01 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რელსის საჭრელი დისკების შესყიდვის შესახებ (GEO160000792)
  01 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 01 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის რადიოსადგურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000794)
  01 ნოემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას წევის ძრავის ბლოკისა და წყვილთვლის ჩამოსაღები ლარტყულის შესყიდვის შესახებ (GEO160000780)
  27 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის შესახებ (NAT160002971)
  27 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა სახანძრო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ (NAT160002972)
  27 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას „ვლ10“ და „ვლ11“ სერიის ელმავლების ელექტრო მინის მწმენდების შესყიდვის შესახებ (GEO160000781)
  27 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე თბილისის საკვანძოს წევის ქვესადგურის შენობის ფასადის, ლითონის და ქვის ღობის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (NAT160002980)
  27 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ღორღის შესყიდვის შესახებ (GEO160000784)
  27 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რკინა-ბეტონის შპალების შესყიდვის შესახებ (GEO160000785)
  27 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160002988)
  27 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 26 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე საყოფაცხოვრებო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ (NAT160002943)
  26 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 26 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სსხვადასხვა აკუმულატორების შესყიდვის შესახებ (NAT160002955)
  26 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 25 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა ტილოების შესყიდვის შესახებ (NAT160002928)
  25 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს ,,საქართველოს რკინიგზის“ თბილისის მგზავრთა სერვის ცენტრის საბილეთო სალაროებში და საინკასაციო ოთახში დამონტაჟებული ვიდეო სამეთვალყურეო და სალაპარაკო მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160002858)
  21 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 19 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა თერმულად დამუშავებული მავთულების შესყიდვის შესახებ (NAT160002793)
  19 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 19 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას წყვილთვლების საჩარხი დაზგის დამჭერი მუშტების შესყიდვის შესახებ (GEO160000764)
  19 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 18 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ზესტაფონი-საჩხერეს უბანზე, სადგური ჭიათურა კმ35 პკ5-ში, ძველი საქვეითო ხიდის დემონტაჟის და ახლის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (NAT160002786)
  18 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გასაჭიმი ზამბარის შესყიდვის შესახებ (GEO160000755)
  13 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 12 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სიჩქარმზომის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO160000749)
  12 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 12 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ჟურნალ-გაზეთების შესყიდვის შესახებ (NAT160002651)
  12 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 11 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დროსელ-ტრანსფორმატორების მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ (GEO160000743)
  11 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 11 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლის საქარე და გვერდითი მინების თანმდევი მონტაჟით შესყიდვის შესახებ (GEO160000748)
  11 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 11 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე თხევადი გაზი -პროპანის შესყიდვის შესახებ (NAT160002637)
  11 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 11 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქუთაისის სალოკომოტივო დეპოს ელმავლის შემკეთებელი საამქროს შენობის კაპიტალური შეკეთების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160002640)
  11 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა ტიპის ნათურების შესყიდვის შესახებ (NAT160002611)
  10 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 7 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა ინსტრუმენტების შესყიდვის შესახებ (NAT160002570)
  07 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 7 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხის შპალების შესყიდვის შესახებ (GEO160000730)
  07 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კტსმ-ის ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO160000725)
  06 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის სასილე, რეზინის მილის შესყიდვის შესახებ (GEO160000726)
  06 ოქტომბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 30 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურასსხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების დამოწმების ან/და დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000706)
  30 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 29 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ანტიფრიზის შესყიდვის შესახებ (NAT160002383)
  29 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 28 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბომავლის გენერატორების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000689)
  28 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ზღუდარების და შემაერთებლების შესყიდვის შესახებ (GEO160000678)
  27 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მურა ნახშირის შესყიდვის შესახებ (NAT160002321)
  27 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რელსის საჭრელი დისკების შესყიდვის შესახებ (GEO160000679)
  27 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე პოლიეთილენის პარკების შესყიდვის შესახებ (NAT160002323)
  27 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 26 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვლ-10 11 სერიის ელმავლის გარემონტებულ წყვილთვალის შესყიდვის შესახებ (GEO160000677)
  26 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 22 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდურა ამწის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000666)
  22 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 22 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მთარგმნელობითი მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160002214)
  22 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 22 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მოდერნიზაციის პროექტის მიზნებისთვის სარკინიგზო მაგისტრალის განსახლების სამოქმედო გეგმის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160002229)
  22 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე უნიფორმების შესყიდვის შესახებ (NAT160002169)
  21 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 14 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს „საქართველოს რკინიგზის“ კუთვნილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160002016)
  14 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 14 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას წყვილთვალის თვალის შესყიდვის შესახებ (GEO160000636)
  14 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ხაშურისა და სამტრედიის რეგიონებში სს „საქართველოს რკინიგზაში“ დასაქმებულთა შვილების ეროვნული გამოცდებისთვის (ზოგადი უნარები და ინგლისური ენა) მომზადების ხელშეწყობის მომსახურების შესყიდვის შესახებ( NAT160001866)
  08 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე დასაპლომბი გირაგის შესყიდვის შესახებ (NAT160001867)
  08 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 7 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სტარტერული აკუმულატორების შესყიდვის შესახებ ( NAT160001823)
  07 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 5 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ნომრიანი დამღის შესყიდვის შესახებ (NAT160001763)
  05 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 2 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ჟურნალ-გაზეთების შესყიდვის შესახებ (NAT160001694)
  02 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 2 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშესხვადასხვა თერმულად დამუშავებული მავთულების შესყიდვის შესახებ (NAT160001707)
  02 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 2 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მუდმივი დენის ამომრთველების შესყიდვის შესახებ (GEO160000616)
  02 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 1 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ბენზინმზიდით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160001625)
  01 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 1 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მგზავრების ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160001640)
  01 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 1 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გადამრთველი მოწყობილობის შესყიდვის შესახებ (GEO160000610)
  01 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 1 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დიზელის ზეთის შესყიდვის შესახებ (GEO160000609)
  01 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 1 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბომავლის წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000608)
  01 სექტემბერი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 31 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების დამოწმების ან/და დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160001596)
  31 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 31 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა ტიპის კაბელების შესყიდვის შესახებ (NAT160001612)
  31 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 30 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სარწყავი სილიკონის მილის (შლანგი) შესყიდვის შესახებ (NAT160001575)
  30 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 30 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ჰერბიციდის შესყიდვის შესახებ (NAT160001576)
  30 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 29 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქსელური აპარატურის შესყიდვის შესახებ (NAT160001533)
  29 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 26 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ (NAT160001451)
  26 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 25 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სამუხრუჭე ბუნიკის შესყიდვის შესახებ (NAT160001445)
  25 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 24 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მგზავრების ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160001378)
  24 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 24 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლების წევის ძრავებისა და კომპრესორების საქარხნო შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000581)
  24 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 24 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სამატარებლო და საგადასასვლელო შუქნიშნების და მათი ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO160000586)
  24 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 22 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურასლიანდაგმზომი ვაგონის დაკალიბრების (მეტროლოგიის) მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000566)
  22 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 19 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ფოროვანი რეზინის შესყიდვის შესახებ (NAT160001240)
  19 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 19 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მაცივარაგენტის შესყიდვის შესახებ (NAT160001254)
  19 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 19 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საიზოლაციო ფიბრების შესყიდვის შესახებ (GEO160000558)
  19 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 19 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა თერმული ქუროების შესყიდვის შესახებ (GEO160000556)
  19 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 16 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე თერმული (თერმოკუმშვადი) მილების შესყიდვის შესახებ (NAT160001080)
  16 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 16 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ავტოსატვირთველის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160001085)
  16 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 16 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე დიდი ტვირთამწეობის საბურავების შესყიდვის შესახებ (NAT160001093)
  16 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 12 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე კარტრიჯების დამუხტვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160000997)
  12 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 12 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბომავლის აგრეგატების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000538)
  12 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 11 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160000955)
  11 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ტუალეტის ქაღალდის შესყიდვის შესახებ (NAT160000912)
  10 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ზესტაფონი-საჩხერეს უბანზე, სადგური ჭიათურა კმ35 პკ5-ში, ახალი საქვეითო ხიდის დემონტაჟის და მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (NAT160000949)
  10 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა ჯაგრისების შესყიდვის შესახებ (NAT160000950)
  10 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 9 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მოძრავი შემადგენლობის მონიტორინგის სისტემის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160000878)
  09 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 9 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს „საქართველოს რკინიგზის“ ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული ლიფტების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160000879)
  09 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 9 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე რკინიგზის სადგურის მორიგის ქუდის შესყიდვის შესახებ (NAT160000883)
  09 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 5 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საკეტ-საპლომბი მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ (GEO160000529)
  05 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 4 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სამედიცინო (ჯანმრთელობის) სადაზღვევო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000765)
  04 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 3 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდურა ამწის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000518)
  03 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 3 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას შესადუღებელი და ფხვნილისებური მავთულის, რკინის ფხვნილის და საშემდუღებლო ლხობილი ფლუსის შესყიდვის შესახებ (GEO160000519)
  03 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 3 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას წყვილთვლების საჩარხი დაზგის დამჭერი მუშტების შესყიდვის შესახებ (GEO160000522)
  03 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 2 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა მრიცხველების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000687)
  02 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 2 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ზღუდარების და შემაერთებლების შესყიდვის შესახებ (GEO160000517)
  02 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 1 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვლ-10 11 სერიის ელმავლის გარემონტებულ წყვილთვალის შესყიდვის შესახებ (GEO160000504)
  01 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 1 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჯოჯგინა ამწის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000506)
  01 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 1 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდურა ამწის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000505)
  01 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის1 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სახანძრო ბალონების დამუხტვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160000649)
  01 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის1 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სახანძრო ბალონების დამუხტვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160000651)
  01 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის1 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სახანძრო ბალონების დამუხტვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160000654)
  01 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის1 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სახანძრო ბალონების დამუხტვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160000657)
  01 აგვისტო 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 29 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა სპეცფეხსაცმელის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000616)
  29 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 29 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მზომი ხელსაწყოების შესყიდვის შესახებ (GEO160000492)
  29 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 28 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე თხევადი გაზი - პროპანის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000572)
  28 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 28 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ბრენდირებული ფლეშ მეხსიერების ბარათის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000579)
  28 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა რკინის ნაკეთობების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000553)
  27 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სარწყავი რეზინის მილის (შლანგი) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000554)
  27 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მგზავრების ტრანსპორტით მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000568)
  27 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 25 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ბრენდირებული ქაღალდის ჩანთის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000503)
  25 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 25 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ბრენდირებული კერამიკული ჭიქების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000504)
  25 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 25 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა ბრენდირებული საკანცელარიო ნივთების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000506)
  25 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 22 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპი УДС2-РДМ-23-ის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO160000470)
  22 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სტარტერული აკუმულატორების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000395)
  21 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სამტრედია-ბათუმის უბნის, ნიგოითი-ჯაპანას გადასარბენის კმ83 პკ5-ში არსებული რკინა-ბეტონის ხიდის რეკონსტრუქციის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000426)
  21 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქსელის აპარატურის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000427)
  21 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე რიგის მომწესრიგებელი სისტემის „Q-Matic Solo“-ს ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000430)
  21 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სპეცტანსაცმლის და სპეცინვენტარის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000432)
  21 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 20 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ტელევიზორის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000358)
  20 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 20 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სხვადასხვა აკუმულატორების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000360)
  20 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 19 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე დიდი ტვირთამწეობის საბურავების შესყიდვის შესახებ (NAT160000326)
  19 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 19 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სტაციონალური აკუმულატორების შესყიდვის შესახებ (NAT160000328)
  19 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 19 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სტარტერული აკუმულატორების შესყიდვის შესახებ (NAT160000345)
  19 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 19 ივლისიდან აცხადებს კონკურს სამკერდე ნიშნების დიზაინის შემუშავების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (CNT160000105)
  19 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 18 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბომავლის წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000450)
  18 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 15 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე წიგნების აკინძვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160000262)
  15 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 15 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე რკინიგზის სადგურის მორიგის ქუდის შესყიდვის შესახებ (NAT160000265)
  15 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 14 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მოდერნიზაციის პროექტის მიზნებისთვის სარკინიგზო მაგისტრალის განსახლების სამოქმედო გეგმის შედგენის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160000212)
  14 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 14 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე თხევადი გაზი - პროპანის (ხაშური) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000221)
  14 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ტექნიკური ჟანგბადის (გაზისებრი) შესყიდვის შესახებ (NAT160000166)
  13 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საბლანკო უზრუნველყოფის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000195)
  13 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 12 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარკინიგზო ტრანსპორტის მართვასთან, მოძრაობის უსაფრთხოებასთან, აგრესიულ სითხეებთან და ელექტრომაგნიტური ველის წყაროებთან დაკავშირებულ დასაქმებულთა სავალდებულო პერიოდული შემოწმების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160000142)
  12 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 12 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე დიელექტრიკული ხალიჩის შესყიდვის შესახებ (NAT160000143)
  12 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 11 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას შესადუღებელი და ფხვნილისებური მავთულის, რკინის ფხვნილის და საშემდუღებლო ლხობილი ფლუსის შესყიდვის შესახებ (GEO160000439)
  11 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ მარელისის შენობის სახურავის მიმდინარე შეკეთების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000094)
  08 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ლუქი ალფას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000095)
  08 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სამგზავრო ვაგონების რბილი მოსახსნელი ინვენტარის დეზინფექციის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000102)
  08 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 7 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სახის სკანერების და პრინტერის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000060)
  07 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 7 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჰაერის ხრახნული კომპრესორის სხვადასხვა ფილტრების შესყიდვის შესახებ (GEO160000432)
  07 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 7 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხის მასალის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT160000071)
  07 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ქუროს სახელმწიფო შესყიდვა შესყიდვის შესახებ (NAT160000043)
  06 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 5 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სახის კარტრიჯების დამუხტვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT160000032)
  05 ივლისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 30 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჯოჯგინა ამწის მიმდინარე შეკეთების მომსახურებისს შესყიდვის შესახებ (GEO160000409)
  30 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 30 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საღერძე ზეთის შესყიდვის შესახებ (GEO160000410)
  30 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 28 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურასსარკინიგზო გადასასვლელებისათვის რეზინოკორდული ფენილის შესყიდვის შესახებ (GEO160000397)
  28 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 28 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდურა ამწის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000396)
  28 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 28 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რიგის მომწესრიგებელი აპარატის ქაღალდის შესყიდვის შესახებ (SPA160018681)
  28 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 24 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სალოკომოტივო დეპოს სახურავის მიმდინარე შეკეთების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160018290)
  24 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 24 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლიანდაგმზომი ვაგონის დაკალიბრების შესყიდვის შესახებ (GEO160000388)
  24 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 24 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ჟანგბადის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160018339)
  24 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 24 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლიანდაგმზომი ვაგონის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO160000389)
  24 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 24 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლისა და თბომავლის წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000391)
  24 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თხევადი გაზის -პროპანის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160017917)
  21 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თხევადი გაზის -პროპანის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160017922)
  21 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 17 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს A3 ფორმატის შავ-თეთრი ლაზერული საბეჭდი მოწყობილობის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160017609)
  17 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 17 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდურა ამწის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების (ხაშური) შესყიდვის შესახებ (GEO160000364)
  17 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 17 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდურა ამწის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების (სამტრედია) შესყიდვის შესახებ (GEO160000365)
  17 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 16 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ საწირეს შენობის დემონტაჟის და ახალი სადგურის შენობის მშენებლობის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160017528)
  16 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 15 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ტანგენციალური საჭრისის შესყიდვის შესახებ (GEO160000352)
  15 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 15 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბომავლის აგრეგატების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000353)
  15 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 14 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას “Plasser & Theurer”-ის ფირმის სალიანდაგო მანქანების მალცვეთადი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO160000346)
  14 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ქოლობანის შენობის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160016973)
  10 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ საგარეჯოს ელექტროცენტრალიზაციის შენობის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160016975)
  10 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ მცხეთის ელექტროცენტრალიზაციის შენობის, საპირფარეშოს და ღობის შეკეთების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160016981)
  10 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ საჯავახოს შენობის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160016986)
  10 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 9 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ტვირთამწეობის კავების შესყიდვის შესახებ (GEO160000326)
  09 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 9 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამგზავრო ვაგონების დეზინფექციის, დეზინსექციის და დერატიზაციის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160016814)
  09 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 9 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის წყვილთვლების (დაკომპლექტებული საბუქსე კვანძით) კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000328)
  09 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეცხი მანქანის შესყიდვის შესახებ (SPA160016624)
  08 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მგზავრების ტრანსპორტით მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160016641)
  08 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მგზავრების ტრანსპორტით მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160016642)
  08 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მედიაკონვერტორების და VOIP-ადაპტერების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160016720)
  08 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ჟანგბადის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160016726)
  08 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ჟანგბადის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160016732)
  08 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ჟანგბადის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160016736)
  08 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 3 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სახეხი ქვების შესყიდვის შესახებ (GEO160000313)
  03 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 2 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160015987)
  02 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 2 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბულდოზერის და ექსკავატორის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160015996)
  02 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 2 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ამწის მემანქანის და მეჯამბარის ტრენინგის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000305)
  02 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 2 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტობუსების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160016044)
  02 ივნისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ღორღის შესყიდვა შესყიდვის შესახებ (GEO160000291)
  27 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 23 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ (SPA160014983)
  23 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 23 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამედიცინო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ (SPA160014984)
  23 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 23 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ტიპის ნათურების შესყიდვის შესახებ (SPA160014991)
  23 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა მრიცხველების შესყიდვის შესახებ (SPA160014837)
  20 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საოფისე-საყოფაცხოვრებო და საპირფარეშოს ტიპის კონტეინერების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ -მონტაჟით (SPA160014854)
  20 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამგზავრო ვაგონების რბილი მოსახსნელი ინვენტარის რეცხვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160014863)
  20 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბრეზენტის შესყიდვის შესახებ (SPA160014876)
  20 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხის მასალის შესყიდვის შესახებ (SPA160014925)
  20 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 19 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სატვირთო-თვითმცლელი ავტომანქანების შესყიდვის შესახებ (SPA160014658)
  19 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 19 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ზღუდარების და შემაერთებლების შესყიდვის შესახებ (GEO160000277)
  19 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 19 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რკინიგზის ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160014770)
  19 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ასაგორებელი ბუნიკის შესყიდვის შესახებ (GEO160000274)
  18 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მზომი ხელსაწყოების შესყიდვის შესახებ (GEO160000275)
  18 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რელსის საჭრელი დისკების შესყიდვის შესახებ (GEO160000276)
  18 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა საიზოლაციო მასალის შესყიდვის შესახებ (SPA160014618)
  18 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 17 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვაგონის შემაერთებელი სახელოს შესყიდვის შესახებ (GEO160000271)
  17 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 17 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ჟანგბადის შესყიდვის შესახებ (SPA160014347)
  17 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 17 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საკეტ-საპლომბი მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ (GEO160000272)
  17 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 17 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რელსის ყელის სახვრეტი სხვადასხვა ბურღის შესყიდვის შესახებ (GEO160000273)
  17 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 16 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ლურსმნების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160014227)
  16 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 16 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სერვერული ინფრასტრუქტურის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160014307)
  16 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საკონტაქტო ქსელის საკიდი კვანძების შესყიდვის შესახებ (GEO160000262)
  13 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ანალოგიური ვიდოეჩამწერი მოწყობილობის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160014114)
  13 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 11 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სტარტერების შესყიდვის შესახებ (GEO160000258)
  11 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ქუროს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160013771)
  10 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ცემენტის შესყიდვის შესახებ (SPA160013780)
  10 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სააკუმულატორო ქილის შესყიდვის შესახებ (GEO160000253)
  10 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 10 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჰიდრავლიკური წნეხის შესყიდვის შესახებ (GEO160000254)
  10 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს შენობა-ნაგებობების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160013624)
  06 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ვენტილატორების შესყიდვის შესახებ (SPA160013630)
  06 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლისა და თბომავლის წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000245)
  06 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეცხი მანქანის შესყიდვის შესახებ (SPA160013639)
  06 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თერმული (თერმოკუმშვადი) მილების შესყიდვის შესახებ (SPA160013663)
  06 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ცეცხლმაქრების და სახანძრო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ (SPA160013674)
  06 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს ბალანსზე რიცხული სადახლოს ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA160013678)
  06 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჰაერის კომპრესორის შესყიდვის შესახებ (GEO160000249)
  06 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 5 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტოსატვირთველის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160013458)
  05 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 5 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ქოლობანის შენობის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160013544)
  05 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 5 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ საგარეჯოს ელექტროცენტრალიზაციის შენობის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160013553)
  05 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 5 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ მცხეთის ელექტროცენტრალიზაციის შენობის, საპირფარეშოს და ღობის შეკეთების საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160013557)
  05 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 5 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ საჯავახოს შენობის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160013562)
  05 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 4 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ამწის მემანქანის და მეჯამბარის ტრენინგის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000238)
  04 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 4 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა სახელურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000239)
  04 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 4 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხის შესყიდვის შესახებ (GEO160000240)
  04 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 4 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას იზოლატორების შესყიდვის შესახებ (GEO160000241)
  04 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 4 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბულდოზერის და ექსკავატორის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160013364)
  04 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 4 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სალიანდაგო სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ (GEO160000242)
  04 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 4 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების სანიტარული მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160013386)
  04 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 4 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სალიანდაგო რეზინის საფენებისა და მილისების შესყიდვის შესახებ (GEO160000243)
  04 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 3 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუდიტორული მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160013286)
  03 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 3 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160013291)
  03 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 3 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბრეზენტის შესყიდვის შესახებ (SPA160013300)
  03 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 3 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საწმენდი ძონძის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160013301)
  03 მაისი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 28 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საღებავებისა და სამღებრო მასალის შესყიდვის შესახებ (SPA160013122)
  28 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ლუქი ალფას შესყიდვის შესახებ (SPA160012953)
  27 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საკონტაქტო ქსელის დეტალების შესყიდვის შესახებ (GEO160000232)
  27 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ (SPA160012982)
  27 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ვიდეოკონტროლის მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160013021)
  27 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მონტიორის დამცავი ქამარის შესყიდვის შესახებ (SPA160013055)
  27 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 26 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მცირეტონაჟიანი ღია ტიპის ნახევარმისაბმელის შესყიდვის შესახებ (SPA160012852)
  26 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 25 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჯოჯგინა ამწის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000226)
  25 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 25 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გამტარის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160012773)
  25 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 22 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მონაცემთა გაჟონვის პრევენციის პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160012632)
  22 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საკაბელო ტელევიზიის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160012381)
  21 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რიგის მომწესრიგებელი აპარატის ქაღალდის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160012390)
  21 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მექანიკური სავაგონო სასწორის ფუნდამენტის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160012397)
  21 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას განმუხტველების შესყიდვის შესახებ (GEO160000221)
  21 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გამთიშების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160012465)
  21 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 21 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრო მატარებლის ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO160000222)
  21 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 20 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სატვირთო თვითმცლელების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160012288)
  20 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 20 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ძალოვანი ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ (GEO160000220)
  20 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 18 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ჰიგიენური საშუალებების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160011984)
  18 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 18 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ონკანი ბოლო 190 სბ-ს შესყიდვის შესახებ (GEO160000218)
  18 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 15 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა აკუმულატორების შესყიდვის შესახებ (SPA160011797)
  15 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 15 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ადმინისტრაციული შენობის მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA160011856)
  15 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 15 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კონდიციონერების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160011869)
  15 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 15 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჰერბიციდის შესყიდვის შესახებ (SPA160011898)
  15 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 15 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რკინიგზის სადგურებში გარე საპარკო რადიოკავშირის და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მონტაჟის შესყიდვის შესახებ (SPA160011962)
  15 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 14 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრო აპარატურის მასალის შესყიდვის შესახებ (GEO160000208)
  14 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 14 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა სტენდების შესყიდვის შესახებ (GEO160000209)
  14 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 14 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რადიოკავშირი რლ-2ს-ის სისტემის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO160000211)
  14 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 14 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუდიტორული მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160011687)
  14 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 14 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჰაერის ხრახნული კომპრესორის სხვადასხვა ფილტრების შესყიდვის შესახებ (GEO160000213)
  14 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საისრო გადამყვანის ჩარჩო-რელსის კალმით შესყიდვის შესახებ (GEO160000202)
  13 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხის შპალების შესყიდვის შესახებ (GEO160000203)
  13 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდის გაჟღენთილი ხის ძელი T-I-A შესყიდვის შესახებ (GEO160000204)
  13 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გადასატანი წევის ქვესადგურის დამიწების შტანგის შესყიდვის შესახებ (GEO160000205)
  13 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამშენებლო მინის შესყიდვის შესახებ (SPA160011579)
  13 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მანჟეტების შესყიდვის შესახებ (SPA160011588)
  13 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ ადმინისტრაციულ შენობაში ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვის შესახებ (SPA160011604)
  13 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს შენობა-ნაგებობების მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA160011606)
  13 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ტიპის კაბელების შესყიდვის შესახებ (SPA160011623)
  13 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 13 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სახის ელექტროდის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160011612)
  13 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 11 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საისრო ამძრავების, საისრო გარნიტურის და მათი შემადგენელი ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO160000196)
  11 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სატყეო ნერგების შესყიდვის შესახებ (SPA160011077)
  08 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სასიგნალო ჟილეტების შესყიდვის შესახებ (SPA160011080)
  08 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 8 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ღია ტიპის 5 ადგილიანი მაღალი გამავლობის სატვირთო ძარიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვის შესახებ (SPA160011118)
  08 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა საცხის შესყიდვის შესახებ (GEO160000188)
  07 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ღორღის შესყიდვის შესახებ (GEO160000189)
  07 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტოსატვირთველი NISSAN-01A15W-ს მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA160011028)
  07 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ტრენინგის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO160000184)
  06 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დაწნეხილი ნახშირორჟანგის (ბათუმი) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160010812)
  06 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დაწნეხილი ნახშირორჟანგის (სამტრედია) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160010818)
  06 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხი ჟრო-ს შესყიდვის შესახებ (GEO160000185)
  06 აპრილი 2016
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2016 წლის 6 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეცხის ფხვნილის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA160010826)