კომპანიის შესახებ
სტრუქტურადირექტორთა საბჭოვაკანსია კომიტეტები
პროექტებიფინანსური ინფორმაცია
აუქციონებიტენდერებისოციალური პროგრამებიმედიაწესები და ინსტრუქციები 
 
ცხადდება შიდა კონკურსი მგზავრთა გადაყვანაში
ოქტომბერი 08, 2018

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 08 ოქტომბრიდან ცხადდება შიდა კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით შემდეგ თანამდებობაზე:

მგზავრთა გადაყვანა

მეაკუმულატორე (750,00ლ.) - 1 საშტატო ერთეული - ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო/ძრავა-ვაგონების სექციების რემონტის უბანი;

ელექტრომოწყობილობის შემკეთებელი ელექტრიკოსი (750,00ლ.) - 1 საშტატო ერთეული - ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო/აწევითი შეკეთების უბანი;

სამუხრუჭე სისტემის შემკეთებელი ზეინკალი (750,00ლ.) - 1 საშტატო ერთეული - ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო/აწევითი შეკეთების უბანი;

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 19 ოქტომბრის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3066; e-mail: kadrebi@railway.ge).

დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე

გთხოვთ:

მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Uni
cod;
აირჩიეთ ფონტი - Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

 

გისურვებთ წარმატებებს

 


დანართი #1

მეაკუმულატორე

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1.განათლებასაშუალო, საშუალო პროფესიული

2.სამუშაო გამოცდილებასასურველია პროფესიით მუშაობის მინიმუმ 6 თვის სტაჟი

3.აუცილებელიუნარ-ჩვევებიდაკვირვებულობა, ფიზიკური ძალა, ოპერატიულობა

4.აუცილებელი ცოდნასააკუმულატორო ბატარეების კონსტრუქცია, დათვალიერება, მოვლა-შეკეთება

ფუნქციები და მოვალეობები:

1სააკუმულიატორო ბატარეის ტექნიკური მომსახურეობის და შეკეთების დროული და ხარისხიანი უზრუნველყოფა

2შრომის იარაღების და ინსტრუმენტების უსაფრთხო ექსპლუატაცია

3სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების წესების დაცვა

4სპეცტანსაცმელების, სპეცფეხსაცმელების, კომბინირებული ხელჯაგის და სხვა დამცავი საშუალებების გამოყენება

სამუშაო რეჟიმი: 5 დღიანი სამუშაო კვირა,

დანართი #2

ელექტრომოწყობილობის შემკეთებელი ელექტრიკოსი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1.განათლებასაშუალო, საშუალო პროფესიული

2.სამუშაო გამოცდილებასასურველია ელექტრიკოსად მუშაობის მინიმუმ 6 თვის სტაჟი

3.აუცილებელიუნარ-ჩვევებიდაკვირვებულობა, ფიზიკური ძალა, ოპერატიულობა

4.აუცილებელი ცოდნაერ2”, “ეს”, “ვმკ” «ჯრტ»სერიის ელმატარებლების ელმოწყობილობების შეკეთბა

ფუნქციები და მოვალეობები:

1ელმატარებლების აწევითი შეკეთებისას ელმოწყობილობების რემონტის დროული და ხარისხიანი უზრუნველყოფა

2შრომის იარაღების და ინსტრუმენტების უსაფრთხო ექსპლუატაცია

3შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნების დაცვა

4შრომის დაცვის და უსაფრთხოების მოთხოვნების წესების დაცვა

5სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების წესების დაცვა

6სპეცტანსაცმელების, სპეცფეხსაცმელების, კომბინირებული ხელჯაგის და სხვა დამცავი საშუალებების გამოყენება

7სამსახურებრივი აუცილებლობიდან გამომდინარე, თბილისის სალოკომოტივო დეპოს ხელმძღვანელების გადაწყვეტილებით აწევითი შეკეთების უბნის ელექტრო მოწყობილობის შემკეთებელი ელექტრიკოსი შესაძლებელია დასაქმებულ იქნას ძრავა-ვაგონური სექციების რემონტის უბანში თანამდებობის (პროფესიის) შესაბამისად

სამუშაო რეჟიმი: 5 დღიანი სამუშაო კვირა,

დანართი #3

სამუხრუჭე სისტემის შემკეთებელი ზეინკალი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1.განათლებასაშუალო, საშუალო პროფესიული

2.სამუშაო გამოცდილებასასურველია ზეინკლად მუშაობის მინიმუმ 6 თვის სტაჟი

3.აუცილებელიუნარ-ჩვევებიდაკვირვებულობა, ფიზიკური ძალა, ოპერატიულობა

4.აუცილებელი ცოდნაერ2, ერ2, ვმკ და ჯრტ სერიის ელმატარებლების პნევმატიური კონსტრუქცია

ფუნქციები და მოვალეობები:

1ელმატარებლის სამუხრუჭე კვანძების შეკეთების დროული და ხარისხიანი უზრუნველყოფა

2შრომის იარაღების და ინსტრუმენტების უსაფრთხო ექსპლუატაცია

3შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნების დაცვა

4შრომის დაცვის და უსაფრთხოების მოთხოვნების წესების დაცვა

5სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების წესების დაცვა

6სპეცტანსაცმელების, სპეცფეხსაცმელების, კომბინირებული ხელჯაგის და სხვა დამცავი საშუალებების გამოყენება

7სამსახურებრივი აუცილებლობიდან გამომდინარე, თბილისის სალოკომოტივო დეპოს ხელმძღავნელების გადაწყვეტილებით აწევითი შეკეთების უბნის სამუხრუჭე სისტემის შემკეთებელი ზეინკალი შესაძლებელია დასაქმებულ იქნას ძრავა-ვაგონური სექციების რემონტის უბანში თანამდებობის (პროფესიის) შესაბამისად;

სამუშაო რეჟიმი: 5 დღიანი სამუშაო კვირა,


 
 
Copyright © 2018 Georgian Railway. All Rights Reserved.