კომპანიის შესახებ
სტრუქტურადირექტორთა საბჭოვაკანსია კომიტეტები
პროექტებიფინანსური ინფორმაცია
აუქციონებიტენდერებისოციალური პროგრამებიმედიაწესები და ინსტრუქციები 
 
ცხადდება შიდა კორპორატიული კონკურსი სავაგონო დეპარტამენტში
ოქტომბერი 10, 2018

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 10 ოქტომბრიდან ცხადდება შიდა კონკურსი საკადრო რეზერვის შერჩევის მიზნით შემდეგ თანამდებობაზე:

სავაგონო დეპარტამენტი

ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (750,00ლ.) - თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპო/თბილისი-საკვანძოს ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (I ჯგუფის);

ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (800,00ლ.) - თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპო/თბილისი-მახარისხებლის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი ( I ჯგუფის);

ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (800,00ლ.) - თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპო/ბეიუკ-კიასიკის მოსაზღვრე ქვეყნებში ვაგონების გადაცემის პუნქტი ;

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 12 ოქტომბრის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3064; e-mail: kadrebi@railway.ge).

დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე

გთხოვთ:

მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Uni
cod;
აირჩიეთ ფონტი - Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

 

გისურვებთ წარმატებებს

 


დანართი #1

მსინჯველ-შემკეთებლის

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1.ფუნქცია მოვალეობები:

1

საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები თანამდებობისათვის დადგენილი მოცულობით;საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტზე მატარებელთა მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქცია თანამდებობისათვის დადგენილი მოცულობით;საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტზე სიგნალიზაციის ინსტრუქცია თანამდებობისათვის დადგენილი მოცულობით;თანამდებობრივი ინსტრუქცია;ვაგონის მსინჯველის ინსტრუქცია;ვაგონის მსინჯველის ინსტრუქციით გათვალისწინებული სხვა ნორმატიული დოკუმენტები თანამდებობისათვის დადგენილი მოცულობით;- ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტის მუშაობის ტექნოლოგიური პროცესი;ვაგონებისა და მატარებლების ტექნიკურ მომსახურებასთან და უსაფრთხოების პოსტების მუშაობასთან დაკავშირებული ბრძანებები და განკარგულებები.

2

ვალდებულია სწავლების გავლის შემდეგ და სს ”საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილ ვადებში პერიოდულად ჩააბაროს გამოცდები ზემოაღნიშნული ინსტრუქციებისა და ნორმატიული აქტების ცოდნაში;

3

ვალდებულია მუშაობის დაწყების წინ გაეცნოს შემოსულ ბრძანებებს;

4

ვალდებულია შეამოწმოს ვაგონების ტექნიკური მდგომარეობა შემოსულ, შესადგენ და გსაგზავნ მატარებლებში და უზრუნველყოს უწესივრობათა აღმოფხვრა;

5

ვალდებულია გაუმართავ ვაგონებზე დადგენილი წესით გასცეს ვაგონის რემონტში ახსნის ვუ-23 ფორმის შეტყობინება;

6

ვალდებულია დროულად აცნობოს ვაგონების ტექნიკური მომსახურების ოპერატორს, ან ცვლის ხელმძღვანელს ვაგონების მზადყოფნაზე დასატვირთად, ან მატარებელში მსვლელობისათვის;

7

ვალდებულია განახორციელოს კონტროლი ვაგონების დაცულობაზე, არ დაუშვას სადგურიდან დაზიანებული ვაგონის გასვლა. დაზიანებულ ვაგონზე შეადგინოს ვაგონის დაზიანების ვუ-25 ფორმის აქტი და გადასცეს აქტი გასაფორმებლად ხელმძღვანელობას ბრალეული პირებისადმი დადგენილი წესით სანქციების წასაყენებლად;

8

მოვალეა შეასრულოს ხელმძღვანელის სხვა დავალებები ორგანიზაციის ინტერესებიდან გამომდინარე, დაიცვას შრომის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების წესები;

9

მოვალეა დაიცვას შრომის შინაგანაწესი და დისციპლინა.

2.საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1

განათლება

საშუალო

2

სამუშაო გამოცდილება

ვაგონების ტექნიკურ მომსახურებაზე ან შეკეთებასთან დაკავშირებულ სამუშაოებზე მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება

3

აუცილებელი უნარ-

ჩვევები

სისწრაფე, ოპერატიულობა, დაკვირვებულობა, სიფრთხილე, პასუხისმგებლობა

4

აუცილებელი ცოდნა

ს,,საქართველოს რკინიგზის’’ წესდება და შინაგანაწესი, ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები, მატარებელთა მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქცია, სიგნალიზაციის ინსტრუქცია თანამდებობისათვის დაწესებული მოცულობით. ვაგონის მსინჯველის ინსტრუქცია, ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტის მუშაობის ტექნოლოგიური პროცესი; ვაგონებისა და მატარებლების ტექნიკურ მომსახურებასთან და უსაფრთხოების პოსტების მუშაობასთან დაკავშირებული ბრძანებები და განკარგულებები.

5

სხვა

3.სამუშაო რეჟიმი: ცვლიანი;


 
 
Copyright © 2018 Georgian Railway. All Rights Reserved.