2018 წლის სატარიფო პოლიტიკა

Международный железнодорожный транзитный тариф (МТТ)(с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2018 года)

Единый транзитный тариф (ЕТТ)(с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2018 года)

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА 2018 ФРАХТОВЫЙ ГОД

"Коэффициенты пересчета швейцарского франка"

აშშ დოლარის ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) გადაყვანის წინასწარი საანგარიშო კურსი 2018 წლის თვეების მიხედვით

სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2018 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით

სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2018 წლის 30 მაისის მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით

სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2018 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით

სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2018 წლის 30 აგვისტოს მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით

 
 
Copyright © 2018 Georgian Railway. All Rights Reserved.