ინტერესთა გამოხატვა

სს ”საქართველოს რკინიგზის” ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელში არსებული სანათების დიოდურ სანათებზე (LED) გადასვლის უზრუნველსაყოფად შემოთავაზების მიზნით ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევა.

დანართი

 
 
Copyright © 2018 Georgian Railway. All Rights Reserved.