სტატისტიკა

სალიანდაგო მეურნეობა:

საქართველოს რკინიგზის საერთო სიგრძე შეადგენს 2083.99 კმ-ს., მათ შორის:

 

 •  საექსპლუატაციო სიგრძე – 1145.53 კმ;
 • მთავარი ლიანდაგების გაშლილი სიგრძე – 1441.66 კმ;
 •  ერთლიანდაგიანი უბნის სიგრძე – 850 კმ;
 •  ორლიანდაგიანი უბნის სიგრძე – 294.84 კმ;
 •  სადგურის ლიანდაგების სიგრძე – 563.16 კმ;
 •  მისასვლელი ლიანდაგების სიგრძე – 79.17 კმ;

ელექტროფიკაცია:

 •  ელექტროფიცირებული რკინიგზის საექსპლუატაციო სიგრძე – 1125 კმ;
 •  ელექტროფიცირებული რკინიგზის გაშლილი სიგრძე – 1982კმ;

სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაცია, ბლოკირება

 •  მთავარ მიმართულებაზე სადგურები აღჭურვილია ელექტრული ცენტრალიზაციით;
 •  გადასარბენები ავტობლოკირებით –82,5 კმ (კასპი-გორი – ტონალური სისტემის, თბილის-კასპი –კოდური სისტემის)
 •  დანახევრადავტომატური ბლოკირებით –1239 კმ.

 


კომუნიკაციები:

 •  მაგისტრალური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი - 610 კმ;
 •  ლოკალური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი - 80 კმ-მეტი;
 •  ციფრული ავტომატური სატელეფონო სადგურები - 17 ერთ;
 •  სასადგურე სატელეკომუნიკაციო აპარატურა 70 ერთ;
 •  აბონენტების რაოდენობა - 2000 აბონენტამდე;
 •  გამოყენებული ტექნოლოგიები - კლასიკური ციფრული ტელეფონია, IP ტელეფონია, მონაცემთა გადაცემის ქსელები - როგორც TCP/IP, ასევე STM პროტოკოლი;
 •  ONLINE ვიდეომონიტორინგი;

ადამიანური რესურსები:

 •  მართვის აპარატი – 13 თანამშრომელი
 •  საფინანსო სამეურნეო ცენტრი - 7 თანამშრომელი
 •  სალიანდაგო დეპარტამენტი – 3313 თანამშრომელი
 •  ელ. მომარაგების დეპარატმენტი – 974 თანამშრომელი
 •  ოპერაციათა მართვის დეპარტამენტი - 55 თანამშრომელი
 •  სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციის და ბლოკირების დეპარტამენტი – 567 თანამშრომელი
 •  საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სააგენტო – 169 თანამშრომელი
 •  სულ დასაქმებულია: 5098 თანამშრომელი (2013 წლის 1 მაისის მდგომარეობით).

 

მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში კაპიტალურად შეკეთდა 323 კმ საკონტაქტო ქსელი და

160 კმ ლიანდაგი, მათ შორის:

 

1. სამტრედია - ბათუმის უბანი

 •  ჩაქვი-მახინჯაური 5კმ
 •  ჩაქვის სადგური 1კმ
 •  ჩაქვი- ქობულეთი 6კმ
 •  ოჩხამური-ნატანები 6კმ
 •  ურეკი-სუფსი 1კმ
 •  ჯუმათის სადგური 1კმ
 •  ჯუმათი-ლანჩხუთი 11კმ
 •  ლანჩხუთის სადგური 1კმ
 •  ჯაპანას სადგური 1კმ

 

2. სამტრედია-ზესტაფონის უბანი

 •  სამტრედია II - კოპიტნარი 12კმ
 •  კოპიტნარის სადგური 2კმ
 •  კოპიტნარი-მუხიანი 15კმ
 •  მუხიანის სადგური 1კმ
 •  მუხიანი-ბროწეულა 6კმ
 •  რიონის სადგური 2კმ
 •  რიონი-აჯამეთი 5კმ
 •  სვირი-არაგვეთა 6კმ
 •  არაგვეთას სადგური 1კმ
 •  არაგვეთა-ზესტაფონი 4კმ


3. თბილისი-ხაშურის უბანი

 •  ხაშური-გომი 9კმ
 •  გომის სადგური 2კმ
 •  გომი-აგარა 1კმ
 •  აგარის სადგური 2კმ
 •  აგარა-ქარელი 2კმ
 •  ქარელისს ადგური 3კმ
 •  ქარელი-სკრი 0,2კმ
 •  სკრის სადგური 0,8კმ
 •  სკრა-გორის გადასარბენი 7კმ
 •  გორი-გრაკალის გადასარბენი 6კმ
 •  გრაკალის სადგური 2კმ
 •  გრაკალი-კასპის გადასარბენი 4კმ
 •  კასპი-კავთისხევი 8კმ
 •  კავთისხევის სადგური 1კმ
 •  კავთისხევი- ქსანი 6კმ
 •  ქსანის სადგური 1კმ
 •  ქსანი-ძეგვის გადასარბენი 4კმ
 • ძეგვი-მცხეთის გადასარბენი 3კმ

ახალი ტექნოლოგიები:

 • 11 დაუცველ სარკინიზო გადასასვლელზე დამონტაჟდა ვიდეომონიტორინგის სისტემები.
 •  მაგისტრალის გასწვრივ დამონტაჟდა მიკროპროცესორული თერმოგადამწოდები, რომელთა საშუალებით ხორციელდება რელსის ტემპერატურის გაზომვა, შემდგომი ანალიზით და რეაგირებით.
 •  ხაზზე მუშაობს 7 ერთეული ავსტრიული მძიმე სალიანდაგო ტექნიკა.
 •  უსაფრთხოებას იცავს ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ლიანდაგმზომი ვაგონი და 26 ერთეული დეფექტოსკოპიის მოწყობილობა.
 •  საკონტაქტო ქსელის ლაბორატორია.
 •  KTMC - 01 -გადამეტხურებული საბუქსე კვანძის აღმომჩენი მოწყობილობა წყვილთვალების გეომეტრიული პარამეტრების მზომი მოწყობილობა
 •  KTMC - 02 - კომპლექსური მოწყობილობა, რომელსაც აქვს წყვილთვალებზე დეფექტების დაფიქსირების, დამუხრუჭებული ურიკების დაფიქსირების, ათრეული დეტალების აღმოცენის, გადახურებული ბუქსირების აღმოჩენის, ღერძის თვლის და სხვა ფუნქციები.
 •  ACOOD - უარყოფითი დინამიკის (გადახრის) მქონე ვაგონების აღმომჩენი კომლექსი
 •  YKCPC - მოძრავი შემადგენლობის ლიანდაგიდან აცდენის აღმომჩენი მოწყობილობა

 
 
Copyright © 2018 Georgian Railway. All Rights Reserved.