კონტაქტი

ფილიალის ადმინისტრაცია


ინფრასტრუქტურის დირექტორი


ვასილი ხორავა


219 88 81


ფილიალის დირექტორის მოადგილე საექსპლუატაციო-სამშენებლო მიმართულებით


თორნიკე კიზირია


219 97 72


ფილიალის დირექტორის მოადგილე განვითარების მიმართულებით-საინფორმაციო სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სააგენტოს უფროსი


დავით წივწივაძე


219 9970


ფილიალის დირექტორის მოადგილე მონიტორინგის მიმართულებით


კახაბერ გუდიაშვილი


219 9733


ფილიალის დირექტორის მდივანი


ლარისა სობინინა


219 9920


იურიდიული სამსახური


სამსახურის უფროსი

ნანა კლარჯეიშვილი

219 9134


საგანგებო სიტუაციების სამსახური


სამსახურის უფროსი

დავით კბილაშვილი

219 9909


ტექნიკური განვითარების და პროექტირების სამსახური


სამსახურის უფროსი

ალექსანდრე ზიბზიბაძე

219 9337


მომსახურების და სერვისების განვითარების ცენტრი


ცენტრის უფროსი

კახაბერ კასარელი

219 9148


მონიტორინგის და პრევენციის ცენტრი


ცენტრის უფროსი

კახაბერ თხინვალელი

219 9015


ინფრასტრუქტურის სადისპეტჩერო ცენტრი


ცენტრის უფროსი

ნიკოლოზ რთველაძე

219 9378


საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სააგენტო


სააგენტოს უფროსის მოადგილე

თამაზ ჩორბაჩიძე

219 9779


ელექტრომომარაგების დეპარტამენტი


დეპარტამენტის უფროსი

გრიგოლი ფრანგიშვილი

219 9375


ელექტრომომარაგებისა და აღრიცხვის სამსახური


სამსახურის უფროსი

ვახტანგ ჯმუხაძე

219 9798


სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების (სცბ) დეპარტამენტი


დეპარტამენტის უფროსი


219 9040


სალიანდაგო დეპარტამენტი


დეპარტამენტის უფროსი

გივი კაციტაძე

219 9352

 


 
 
Copyright © 2018 Georgian Railway. All Rights Reserved.