მენეჯმენტი
გენერალური დირქტორი
მგზავრთა გადაყვანის დირექტორი
ინფრასტრუქტურის დირექტორი
სატვირთო გადაზიდვების დირექტორი
ფინანსური დირექტორ

Copyright © 2017 Georgian Railway. All Rights Reserved.