მოძრაობის საერთო განრიგი
მატარებლების განრიგი 02.10.2018
# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა
საერთაშორისო მატარებლები
1 37/38 თბილისი-ბაქო 20:35 9:00 21:50 10:30 ყოველდღიური
2 371/372 თბილისი-ერევანი 20:20 6:55 21:30 7:50 დღეგამოშვებით (29, 31, 3, 5)
ღამის სამგზავრო მატარებელი
3 602/601 თბილისი-ზუგდიდი 21:45 6:05 22:15 6:33 ყოველდღიური
4 654/653 თბილისი-ოზურგეთი 21:45 6:25 21:35 6:33 ყოველდღიური
დღის და ღამის ჩქარი მატარებლები
5 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 9:00 17:10 9:10 17:15 ყოველდღიური
6 18/17 თბილისი-ქუთაისი 9:00 14:30 12:15 17:15 მოძრაობს მატ.#12/11-ით სადგ. რიონამდე
7 802/801 თბილისი-ბათუმი 8:00 13:00 17:55 22:53 Stadler-kiss ყოველდღიური
8 804/803 თბილისი-ბათუმი 17:35 22:35 7:30 12:25 Stadler-kiss ყოველდღიური
9 812/811 თბილისი-ბათუმი 0:35 6:00 0:45 5:52 Stadler-kiss დღეგამოშვებით
10 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 8:10 13:50 18:15 23:45 ,,
11 872/871 თბილისი-ფოთი 8:30 13:29 18:30 23:30 ,,
12 874/873 თბილისი-ფოთი 17:50 22:41 8:30 13:35 ,,
A სამგზავრო და საგარეუბნო ელ. მატარებლები
Aა. სამგზავრო ელ. მატარებლები
13 606/605 თბილისი-ნიქოზი 18:25 21:45 5:40 9:10 ყოველდღიური
14 611/612 თბილისი-სადახლო 17:10 19:28 4:55 7:15 ,,
15 613/614 ბათუმი-ოზურგეთი 18:05 20:05 8:05 10:10 ,,
16 618/617 თბილისი-ბორჯომი 6:40 10:45 16:45 21:10 ,,
17 633/634 ქუთაისი I-საჩხერე 5:30 8:55 10:20 13:38 ,,
18 635/636 ქუთაისი I-საჩხერე 16:00 19:25 20:05 23:25 ,,
19 677/678 ქუთაისი I-თბილისი 4:55 10:20 15:30 20:40 ,,
20 684/683 ქუთაისი-ბათუმი 17:50 21:35 8:35 12:50 ,,
21 686/685 თბილისი-ბორჯომი 16:15 20:25 7:05 11:35 ,,
22 698/697 ქუთაისი-ზუგდიდი 13:45 17:00 8:00 11:25 ,,
Aბ. საგარეუბნო ელ. მატარებლები
23 6314/6313 ქუთაისი I-სამტრედია 6:35 7:45 8:00 9:10 ყოველდღიური
24 6323/6324 ქუთაისი I-ტყიბული 9:20 12:15 13:05 16:23 ,,
25 6325/6326 ქუთაისი I-ტყიბული 18:10 21:05 5:30 8:48 ,,
26 6372/6371 ქუთაისი I-წყალტუბო-ქუთაისი II 5:55 7:48 8:00 8:48 ,,
27 6374/6373 ქუთაისი II-წყალტუბო 9:10 9:58 10:10 10:58 ,,
28 6376/6375 ქუთაისი II-წყალტუბო 15:00 15:48 16:00 16:48 ,,
29 6378/6377 ქუთაისი II-წყალტუბო-ქუთაისი I 17:20 18:08 18:20 20:10 ,,
30 6413/6414 თბილისი-გარდაბანი 7:00 8:05 8:20 9:26 ,,
31 6415/6416 თბილისი-გარდაბანი 18:55 20:00 20:15 21:21 ,,
32 6446/6445 ხაშური-ზესტაფონი 8:05 10:28 11:18 13:37 ,,
33 6448/6447 ხაშური-ზესტაფონი 14:15 16:42 17:06 19:18 ,,
34 6467/6468 ბორჯომი-ბაკურიანი 7:15 9:40 10:00 12:23 ,,
35 6469/6470 ბორჯომი-ბაკურიანი 10:55 13:21 14:15 16:32 ,,
36 6603/6604 თბილისი-აეროპორტი 7:50 8:25 8:35 9:10 ,,
37 6607/6608 თბილისი-აეროპორტი 16:55 17:30 17:40 18:15 ,,

Copyright © 2018 Georgian Railway. All Rights Reserved.