მოძრაობის საერთო განრიგი
მატარებლების განრიგი 11.07.17-დან
# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა
საერთაშორისო მატარებლები
1 37/38 თბილისი-ბაქო 19:30 9:15 21:10 10:40 ყოველდღიური
2 201/202 ბათუმი-ერევანი 15:35 7:25 15:30 7:10 ყოველდღიური
ღამის სამგზავრო მატარებელი
3 602/601 თბილისი-ზუგდიდი 21:45 6:05 22:15 6:29 ყოველდღიური
4 654/653 თბილისი-ოზურგეთი 21:45 6:25 21:35 6:29 მოძრაობს მატ.#602/601-ით სადგ. სამტრედიამდე
დღის და ღამის ჩქარი მატარებლები
5 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 9:00 17:10 9:20 17:15 ყოველდღიური
6 18/17 თბილისი-ქუთაისი 9:00 14:30 12:15 17:15 მოძრაობს მატ.#12/11-ით სადგ. რიონამდე
7 802/801 თბილისი-ბათუმი 8:00 12:59 17:55 22:50 Stadler-kiss ყოველდღიური
8 804/803 თბილისი-ბათუმი 17:35 22:34 7:30 12:25 Stadler-kiss ყოველდღიური
9 806/805 თბილისი-ბათუმი 6:20 11:19 14:20 19:21 Stadler-kiss ყოველდღიური
10 808/807 თბილისი-ბათუმი 10:30 15:29 17:05 22:00 Stadler-kiss ყოველდღიური
11 851 ბათუმი-თბილისი 19:15 00:33 28.07.2017
12 860/859 თბილისი-ბათუმი 0:35 6:02 0:35 6:00 დღეგამოშვებით
13 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 8:10 13:35 18:15 23:40 ყოველდღიური
14 872/871 თბილისი-ფოთი 8:30 13:20 18:30 23:25 ,,
15 874/873 თბილისი-ფოთი 17:50 22:40 8:30 13:20 ,,
16 898/897 ქუთაისი-ბათუმი 10:25 13:28 23:25 2:20 ,,
A სამგზავრო და საგარეუბნო ელ. მატარებლები
Aა. სამგზავრო ელ. მატარებლები
17 606/605 თბილისი-ნიქოზი 18:25 21:45 5:40 9:10 ყოველდღიური
18 611/612 თბილისი-სადახლო 17:10 19:45 4:55 7:30 ,,
19 618/617 თბილისი-ბორჯომი 6:30 10:45 16:45 21:10 ,,
20 633/634 ქუთაისი 1-საჩხერე 5:30 8:55 10:20 13:38 ,,
21 635/636 ქუთაისი 1-საჩხერე 16:10 19:35 20:05 23:25 ,,
22 677/678 ქუთაისი 1-თბილისი 5:05 10:40 15:50 21:00 ,,
23 684/683 ქუთაისი-ბათუმი 17:00 21:00 8:25 12:05 ,,
24 686/685 თბილისი-ბორჯომი 16:15 20:25 7:05 11:35 ,,
25 698/697 ქუთაისი-ზუგდიდი 13:45 17:00 8:00 11:20 ,,
Aბ. საგარეუბნო ელ. მატარებლები
26 6305/6306 ბათუმი-ოზურგეთი 18:45 20:45 7:55 10:00 ყოველდღიური
27 6314/6313 ქუთაისი 1-სამტრედია 6:35 7:45 8:00 9:10 ,,
28 6317/6318 ბათუმი-ურეკი 15:55 17:02 17:10 18:25 ,,
29 6319/6320 ბათუმი-ურეკი 19:20 20:34 20:45 21:56 ,,
30 6323/6324 ქუთაისი 1-ტყიბული 9:20 12:15 13:05 16:23 ,,
31 6325/6326 ქუთაისი 1-ტყიბული 18:10 21:05 5:00 8:18 ,,
32 6372/6371 ქუთაისი 1-წყალტუბო-ქუთაისი 11 5:55 7:48 8:00 8:48 ,,
33 6374/6373 ქუთაისი 11-წყალტუბო 9:10 9:58 10:10 10:58 ,,
34 6376/6375 ქუთაისი 11-წყალტუბო 15:00 15:48 16:00 16:48 ,,
35 6378/6377 ქუთაისი 11-წყალტუბო-ქუთაისი 1 17:20 18:08 18:20 20:10 ,,
36 6413/6414 თბილისი-გარდაბანი 7:00 8:05 8:20 9:30 ,,
37 6415/6416 თბილისი-გარდაბანი 18:55 20:00 20:15 21:25 ,,
38 6446/6445 ხაშური-ზესტაფონი 8:00 10:21 11:20 13:33 ,,
39 6448/6447 ხაშური-ზესტაფონი 13:55 16:18 17:05 19:17 ,,
40 6467/6468 ბორჯომი-ბაკურიანი 7:15 9:40 10:00 12:23 ,,
41 6469/6470 ბორჯომი-ბაკურიანი 10:55 13:21 14:15 16:32 ,,
42 6603/6604 თბილისი-აეროპორტი 7:50 8:25 8:35 9:10 ,,
43 6607/6608 თბილისი-აეროპორტი 16:55 17:30 17:40 18:15 ,,

Copyright © 2017 Georgian Railway. All Rights Reserved.