მოძრაობის საერთო განრიგი
მატარებლების განრიგი 01.09.17-დან
# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა
საერთაშორისო მატარებლები
1 37/38 თბილისი-ბაქო 19:30 9:15 21:10 10:40 ყოველდღიური
2 201/202 ბათუმი-ერევანი 15:35 07:25 15:30 07:10 ყოველდღიური
ღამის სამგზავრო მატარებელი
3 602/601 თბილისი-ზუგდიდი 21:45 6:05 22:15 6:29 ყოველდღიური
4 654/653 თბილისი-ოზურგეთი 21:45 6:25 21:35 6:29 მოძრაობს მატ.#602/601-ით სადგ. სამტრედიამდე
დღის და ღამის ჩქარი მატარებლები
5 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 9:00 17:10 9:20 17:15 ყოველდღიური
6 18/17 თბილისი-ქუთაისი 9:00 14:30 12:15 17:15 მოძრაობს მატ.#12/11-ით სადგ. რიონამდე
7 802/801 თბილისი-ბათუმი 8:00 12:59 17:55 22:50 Stadler-kiss ყოველდღიური
8 804/803 თბილისი-ბათუმი 17:35 22:34 7:30 12:25 Stadler-kiss ყოველდღიური
9 806/805 თბილისი-ბათუმი 6:20 11:19 14:20 19:21 Stadler-kiss ყოველდღიური
10 808/807 თბილისი-ბათუმი 10:30 15:29 17:05 22:00 Stadler-kiss ყოველდღიური
11 860/859 თბილისი-ბათუმი 0:35 6:02 0:35 6:00 დღეგამოშვებით
12 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 8:10 13:35 18:15 23:40 ყოველდღიური
13 872/871 თბილისი-ფოთი 8:30 13:20 18:30 23:25 ,,
14 874/873 თბილისი-ფოთი 17:50 22:40 8:30 13:20 ,,
15 898/897 ქუთაისი-ბათუმი 7:45 10:48 19:30 22:25 ,,
A სამგზავრო და საგარეუბნო ელ. მატარებლები
Aა. სამგზავრო ელ. მატარებლები
16 606/605 თბილისი-ნიქოზი 18:25 21:45 5:40 9:10 ყოველდღიური
17 611/612 თბილისი-სადახლო 17:10 19:45 4:55 7:30 ,,
18 618/617 თბილისი-ბორჯომი 6:30 10:45 16:45 21:10 ,,
19 633/634 ქუთაისი I-საჩხერე 5:30 8:55 10:20 13:38 ,,
20 635/636 ქუთაისი I-საჩხერე 16:10 19:35 20:05 23:25 ,,
21 677/678 ქუთაისი I-თბილისი 5:05 10:40 15:50 21:00 ,,
22 684/683 ქუთაისი-ბათუმი 17:00 21:00 8:25 12:05 ,,
23 686/685 თბილისი-ბორჯომი 16:15 20:25 7:05 11:35 ,,
24 698/697 ქუთაისი-ზუგდიდი 13:45 17:00 8:00 11:20 ,,
Aბ. საგარეუბნო ელ. მატარებლები
25 6305/6306 ბათუმი-ოზურგეთი 18:45 20:45 7:55 10:00 ყოველდღიური
26 6314/6313 ქუთაისი I-სამტრედია 6:35 7:45 8:00 9:10 ,,
27 6323/6324 ქუთაისი I-ტყიბული 9:20 12:15 13:05 16:23 ,,
28 6325/6326 ქუთაისი I-ტყიბული 18:10 21:05 5:00 8:18 ,,
29 6372/6371 ქუთაისი I-წყალტუბო-ქუთაისი II 5:55 7:48 8:00 8:48 ,,
30 6374/6373 ქუთაისი II-წყალტუბო 9:10 9:58 10:10 10:58 ,,
31 6376/6375 ქუთაისი II-წყალტუბო 15:00 15:48 16:00 16:48 ,,
32 6378/6377 ქუთაისი II-წყალტუბო-ქუთაისი I 17:20 18:08 18:20 20:10 ,,
33 6413/6414 თბილისი-გარდაბანი 7:00 8:05 8:20 9:30 ,,
34 6415/6416 თბილისი-გარდაბანი 18:55 20:00 20:15 21:25 ,,
35 6446/6445 ხაშური-ზესტაფონი 8:00 10:21 11:20 13:33 ,,
36 6448/6447 ხაშური-ზესტაფონი 13:55 16:18 17:05 19:17 ,,
37 6467/6468 ბორჯომი-ბაკურიანი 7:15 9:40 10:00 12:23 ,,
38 6469/6470 ბორჯომი-ბაკურიანი 10:55 13:21 14:15 16:32 ,,
39 6603/6604 თბილისი-აეროპორტი 7:50 8:25 8:35 9:10 ,,
40 6607/6608 თბილისი-აეროპორტი 16:55 17:30 17:40 18:15 ,,

Copyright © 2017 Georgian Railway. All Rights Reserved.